Yatırım mı yapacaksınız, yoksa yatıracakmısınız?

Birikimlerinizi Nasıl Değerlendirirsiniz.

a) Yatırım yaparak

b)Yatırarak (hiç bir şey yapmadan)

c) Yatırarak (çalıştırmayı beceremeden)

 • Günümüzde mobilya ve ağaç işleri; üretim tesisleri planlama aşamasında, yığıl üretime (mesh-production) yönelik, çok işlevli, değişken ürün ve tasarım destekli,seçilmelidir. Ancak bu şekilde geliştirilebilen bir iş ve işletme mümkün olabilmektedir.
 • Yatırım kararı verme aşamasında;kararı etkileyen pek çok etken bulunması durumunda,karar verme aşamaları ve karar verme sürecinin işleyişini anlamak çok önemlidir.
 • Yatırım planlaması makine ve tesis aşamasında gelişmelere uyum sağlayacak şekillendirme ve seçimlerle yapılmalıdır.
 • Araştırmasını yapmakta olduğunuz yatırıma ait Yatırım Fizibilitesi ve Proje araştırması ile ilgili işe başlamanın iki temel unsurları şunlardır:

1)Yatırımcı; yatırım için harcamayı planladığı parayı,net olarak ortaya koyabilmeli ve bu doğrultuda da neyi, ne kadar ve hangi kalitede üretebileceğinin araştırmasını yapmalıdır. Ya da…

2)Yatırımcı miktarı,kalitesi ve üretim teknikleri belli olan bir yatırım için bütçeleme araştırması yapmalıdır.

Bu iki temel unsur yatırımın başlama aşamasının temel özellikleridir.Bunlardan birinin yanıtını bilmeden yatırım araştırması yapmak sadece zaman kaybı ve başarısız yatırımlar oluşturur.

 • Önceden planla yapacağın işin püf! noktalarını analiz et!
 • Planlama yapmadan işin sonunda tüh! deme!

AMAÇ Karar verme sürecinde kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda optimum karar bileşenin sağlanması ise bu durumda çalışan yatırımlar için;

 • Karar Verme süreci
 • Karar Sürecini Etkileyen Faktörler
 • Çoklu Karar Verme Sürecinde Kullanılan Teknikler
 • Analitik Hiyerarşi Proses
 • TOPSIS
 • ELECTRE
 • Bilgisayar Programları
 • Örnek Olay Çözümleri analizleri yapılmalı ve