Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilya ve Ağaç İşleri 
Yatırım ve İşletme Danışmanlığı

Bakkas Constructer,

Çalışan Fabrikalar Kurar...

 

Nesne Nedir?

 

a. 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje,
2. db. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç,
3. fel. Öznenin dışında kalan her konu, Güncel Türkçe Sözlük

 

Karar verme sürecinde, kararı etkileyen çok sayıda faktörün bulunması durumunda, optimum karar bileşenin sağlanması gerekmektedir.

 

Constructer...kurucu, yapıcı Nedir?

Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların; "Nesne" yönelimli kurma yaklaşımında Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların ilk hayata geçiş aşamasının evvelinde, uygulamasında ve sonrasında, değişkenleri bir araya getiren, yeterlilik analizi yapan, kurgulayan, kuran, denetleyen ,Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların, bütün değişken ve metotlarının tanımlanan kısıtlamalarla erişilebilir olmasını sağlayan ve kontrol eden kişi Constructer'dir. Bu iş bütünlüğüne de "Constructor" denir.

 

Kurucu,Yapıcı (BAKKAS Constructer) ise;

Endüstriyel Tesislerin ve Fabrikaların,

bizzatihi kendisinin oluşturulması sırasında çalışmaktadır.

BAKKAS Consructer, Çalışan Fabrikalar Kurar...

Ek Bilgi