Görevimiz

Görev Nedir?
1. isim Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş
2. İşlev
3. Resmî iş, vazife
4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon
5. dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş
6. fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş
7. matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi
 
 
Misyon Nedir?
isim Fransızca mission
1. isim Görev
2. Amaç
3. Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul

 

İçine misyoner din adamlarının,diplomatların ve bilimsel kimselerin olmadığı, ancak bilime teknolojiye ve analize dayalı regresyonik yaklaşımla çalışmak amacımızdır.

Bu genel çerçeve dahilinde;

Ağaçİşleri ve Mobilya Sektörleri başta olmak üzere; yatırım ve işletme aşamasındaki tüm sektörler için varimliliği yüksek, akılcı, kalıcı, sistematik, marka sahibi, modern, çalışan fabrikaları bu topraklar için kurmak görevimizdir. Birgün; bu topraklara aidiyeti olmayan bir gayeye hizmet vermek istersek, görev yerine misyonu seçer, sanki farkında değilmişiz gibi yaşarız. Bu temel fikir kaidemiz ve dirayetimizdir.